Sermonum 1. 1

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem
seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa
contentus vivat, laudet diversa sequentes?
‘O fortunati mercatores!’ gravis annis
miles ait, multo iam fractus membra labore.5
Contra mercator, navim iactantibus Austris,
‘Militia est potior. Quid enim? Concurritur;
horae momento cita mors venit aut victoria laeta.’
Agricolam laudat iuris legumque peritus,
sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat.10
Ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est,
solos felices viventes clamat in urbe.
Cetera de genere hoc, adeo sunt multa, loquacem
delassare valent Fabium. Ne te morer, audi
quo rem deducam. Si quis deus, ‘En ego,’ dicat,15
‘iam faciam quod voltis: eris tu, qui modo miles,
mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc vos,
vos hinc mutatis discedite partibus. —Heia!
quid statis?’ —nolint. Atqui licet esse beatis.
Quid causae est, merito quin illis Iuppiter ambas20
iratus buccas inflet, neque se fore posthac
tam facilem dicat, votis ut praebeat aurem?
Praeterea, ne sic, ut qui iocularia, ridens
percurram, (quamquam ridentem dicere verum
quid vetat? ut pueris olim dant crustula blandi25
doctores, elementa velint ut discere prima;
sed tamen amoto quaeramus seria ludo;)
ille gravem duro terram qui vertit aratro,
perfidus hic caupo, miles nautaeque per omne
audaces mare qui currunt, hac mente laborem30
sese ferre, senes ut in otia tuta recedant,
aiunt, cum sibi sint congesta cibaria: sicut
parvola (nam exemplo est) magni formica laboris
ore trahit quodcumque potest atque addit acervo,
quem struit, haud ignara ac non incauta futuri.35
Quae, simul inversum contristat Aquarius annum,
non usquam prorepit et illis utitur ante
quaesitis sapiens; cum te neque fervidus aestus
demoveat lucro, neque hiems, ignis, mare, ferrum,
nil obstet tibi, dum ne sit te ditior alter.40
Quid iuvat immensum te argenti pondus et auri
furtim defossa timidum deponere terra?
‘Quod si comminuas, vilem redigatur ad assem.’
At ni id fit, quid habet pulchri constructus acervus?
Milia frumenti tua triverit area centum,45
non tuus hoc capiet venter plus ac meus; ut si
reticulum panis venales inter onusto
forte vehas umero, nihilo plus accipias quam
qui nil portarit. Vel dic, quid referat intra
naturae fines viventi, iugera centum an50
mille aret? ‘At suave est ex magno tollere acervo.’
Dum ex parvo nobis tantundem haurire relinquas,
cur tua plus laudes cumeris granaria nostris?
ut tibi si sit opus liquidi non amplius urna,
vel cyatho, et dicas, ‘Magno de flumine mallem55
quam ex hoc fonticulo tantundem sumere.’ Eo fit,
plenior ut si quos delectet copia iusto,
cum ripa simul avolsos ferat Aufidus acer;
at qui tantuli eget quanto est opus, is neque limo
turbatam haurit aquam, neque vitam amittit in undis.60
At bona pars hominum, decepta cupidine falso,
‘Nil satis est,’ inquit, ‘quia tanti quantum habeas sis.’
Quid facias illi? Iubeas miserum esse, libenter
quatenus id facit; ut quidam memoratur Athenis
sordidus ac dives, populi contemnere voces65
sic solitus: ‘Populus me sibilat, at mihi plaudo
ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca.’
Tantalus a labris sitiens fugientia captat
flumina….Quid rides? Mutato nomine, de te
fabula narratur: congestis undique saccis70
indormis inhians, et tamquam parcere sacris
cogeris, aut pictis tamquam gaudere tabellis.
Nescis quo valeat nummus, quem praebeat usum?
Panis ematur, holus, vini sextarius, adde
quis humana sibi doleat natura negatis.75
An vigilare metu exanimem, noctesque diesque
formidare malos fures, incendia, servos,
ne te compilent fugientes, hoc iuvat? Horum
semper ego optarem pauperrimus esse bonorum.
‘At si condoluit temptatum frigore corpus,80
aut alius casus lecto te adfixit, habes qui
adsideat, fomenta paret, medicum roget, ut te
suscitet ac reddat gnatis carisque propinquis?’
Non uxor salvum te volt, non filius; omnes
vicini oderunt, noti, pueri atque puellae.85
Miraris, cum tu argento post omnia ponas,
si nemo praestet, quem non merearis, amorem?
At si cognatos, nullo natura labore
quos tibi dat, retinere velis servareque amicos,
infelix operam perdas, ut si quis asellum90
in campo doceat parentem currere frenis.
Denique sit finis quaerendi, cumque habeas plus,
pauperiem metuas minus et finire laborem
incipias, parto quod avebas, ne facias quod
Vmmidius quidam. Non longa est fabula: dives,95
ut metiretur nummos, ita sordidus, ut se
non umquam servo melius vestiret, ad usque
supremum tempus, ne se penuria victus
opprimeret, metuebat. At hunc liberta securi
divisit medium, fortissima Tyndaridarum.100
‘Quid mi igitur suades? ut vivam Naevius?
aut sic ut Nomentanus?’ Pergis pugnantia secum
frontibus adversis componere? Non ego, avarum
cum veto te fieri, vappam iubeo ac nebulonem.
Est inter Tanain quiddam socerumque Viselli.105
Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Illuc, unde abii, redeo, qui nemo ut avarus
se probet ac potius laudet diversa sequentes,
quodque aliena capella gerat distentius uber,110
tabescat, neque se maiori pauperiorum
turbae comparet, hunc atque hunc superare laboret.
Sic festinanti semper locupletior obstat,
ut, cum carceribus missos rapit ungula currus,
instat equis auriga suos vincentibus, illum115
praeteritum temnens extremos inter euntem.
Inde fit, ut raro, qui se vixisse beatum
dicat, et exacto contentus tempore, vita
cedat uti conviva satur, reperire queamus.
Iam satis est. Ne me Crispini scrinia lippi120
compilasse putes, verbum non amplius addam.

  这首诗写给麦凯纳斯,但主题与他无关。Palmer 等人认为,作品中其 实有两个彼此独立的主题,一是人们对自身现状的不满,二是对财富的贪 婪,两个主题的融合并不完美。Sellar 也称,这篇作品表明,贺拉斯并不 是一位思维缜密的思想者。Knapp 为贺拉斯做了辩护,指出两个主题之间 存在有机联系,构成了问题与答案的关系。人们普遍对自身现状不满,认 为别人的处境比自己好,但又不愿真正与别人交换,其实他们羡慕的不是 别人的整体状况,而是他们的财富。出于贪婪的心理,他们永远不满足于 自己职业的经济回报,永远盯着比自己财富多的人,把生活变成了一种永 无休止的竞争和无限追逐财富的苦役。他们不明白,财富的功能在于满足 人的真实需要,而不是超过他人所带来的虚荣心或者占有欲本身。解决问 题的关键在于谨守中道,保持节制。《讽刺诗集》中的作品,本书都采用每 行六顿、灵活押韵(相同韵脚保持在 1-4 行间隔内)的方式来翻译,以保 留原作的格律诗形式和口语风格。

  第 1 行 1-3 行提出问题。Qui fit,“怎么回事”,Qui 这里是疑问副词。fit (发生)的主语是 ut 引导的从句。nemo,“没有人”。quam 引导定语从句, 修饰从句中的 sortem(命运),先行词是省略的 sorte(sors 的夺格)。sors 与强调注定感的 fatum(命运)不同,突出的是不同境遇的分配。与格 sibi 和两个动词搭配。

  第 2 行 seu...seu,“或者……或者”。ratio(理性的算计和主动的选择)和 fors(运气,不可控的偶然因素)在拉丁语中涵盖了影响人生的全部因素。 两个与它们搭配的动词 dederit(给)和 obiecerit(扔在前面)也分别突出 了必然性和偶然性。夺格 illa(那种)修饰省略的 sorte,与形容词 contentus (满足)配合。

  第 3 行 vivat,“生活”。laudet,“赞美”,前面似乎省略了 sed(却)或者 quisque(每个人)。diversa,“不同的事”,作 sequentes 的宾语。sequentes 是异相动词 sequor(跟随、追求)的现在分词复数,这里名词化了,指人。

  第 4 行 4-12 行举出具体的例子。fortunati mercatores,“幸运的行商”,有些版本中 fortunati 作 fortunatos,也成立(感叹宾格)。gravis annis(沉重 的年岁,指在军队中长期服役,也可能同时指年纪),表示属性的夺格,与 miles(士兵)配合。

  第 5 行 ait,“说”。夺格 multo...labore(过度的劳累)表示 fractus(垮掉) 的原因。iam,“已经”。fractus 修饰 miles,宾格 membra(四肢)表示 fractus 涉及的方面(仿希腊语用法)。

  第 6 行 Contra,“反过来” 。navim iactantibus Austris,独立夺格结构,navim (船)作 iactantibus(来回推掀)的宾语,Austris,“南风”。古罗马行商有 自己的船,并出海经商。此行省略了表示“说”的动词。

  第 7 行 Militia,“军旅生活”。potior,“更好、更值得选择”。Quid enim, “为什么”。enim 初只是加强语气的小品词,并不表示“因为”的意思。 Concurritur,“两军交战”,无人称被动式。属格 horae(小时)修饰 momento (时间),极力强调时间之短。

  第 8 行 momento,表示“在……时间之内”的夺格。cita mors,“快速的死 亡”。venit,“来临”。victoria laeta,“快乐的胜利” 。

  第 9 行 Agricolam,“农夫”。iuris(常指法律整体)和 legum(常指具体法 律)这里合起来表达一个意思,属格与名词化的形容词 peritus(擅长)配 合,合起来表示“律师” 。

  第 10 行 sub galli cantum,“在鸡叫之时(或稍早)”。贺拉斯在《讽刺诗集》 里(6.122)自称讨厌早起。consultor,“主顾”,作 ubi 引导的时间状语从 句的主语。ostia pulsat,“敲门”。律师显然对农夫生活毫无了解,农夫更需早起。

  第 11 行 Ille(他)受 qui 引导的定语从句限定。datis vadibus,独立夺格, “交完保证金”,这里的“保证金”也可以是针对民事案件的被告。rure extractus in urbem est,“从乡下被拽进了城”,extractus 的被动形式表明进 城并非他的本意,为下文戏剧性的变化做了铺垫。

  第 12 行 solos(唯一的)置于行首,表示强调,修饰 felices viventes...in urbe, 意为“只有在城里生活的人才是幸福的”。现在分词 viventes(生活)用作名词,指人。clamat,“惊叹”。

  第 13 行 Cetera,“其他的例子”。de genere hoc,“关于此类”。adeo(如此) 修饰 multa(多)。loquacem(擅长言辞的)修饰 Fabium(主格 Fabius,法 比乌)。古罗马注者称法比乌曾写过关于斯多葛派哲学的著作。贺拉斯诗中 经常提及一些不太著名的人物,或许在同时代读者看来有特别的幽默效果, 我们今天却已无从知晓。 

  第 14 行 不定式 delassare(累坏)与 valent(=possunt,能够),主语是上 一行的 Cetera。Ne te morer,否定性的目的状语从句,“为了不耽误你的时间”,贺拉斯暗示他要停止举例,直接进入正题。te,“你”,指麦凯纳斯。 audi(听)是表示请求的命令式。

  第 15 行 15-22 行揭示人们并不真正希望和别人交换生活。quo(哪里) 引导 audi 的宾语从句,rem(事情)指这个话题。deducam 此处意为“讨 论、演绎”。Si quis deus,“如果有某位神”。En,“瞧!”。dicat(说)的虚 拟形式表示假想。

  第 16 行 iam 和 faciam(做、制造)的将来时搭配,表示很快就要发生。 quod voltis(=vultis),“你希望的事”。eris, “(你)将成为”。modo,“刚才”, 后面省略了 eras。

  第 17 行 consultus,“律师”。rusticus,“农夫”。hinc...hinc,“从这边…… 从那边”,与动词命令式 discedite(离开)搭配。Wickham 指出,贺拉斯这 里想象的是一个剧场(partibus 印证了这一点)。

  第 18 行 mutatis...partibus,独立夺格,“变换了角色”。Heia,表示催促的 叹词。

  第 19 行 quid statis,“为何站着(不动) ”。nolint, “ (他们)不会愿意”,构 成了与 Si quis deus 开头的条件句相呼应的主句。Atqui,“然而” 。licet,无 人称动词,“可以”,后面省略了与格 iis(他们),licet 的主语是不定式结 构 esse beatis(幸福),beatos 受 iis 的吸引变成了与格 beatis。

  第 20 行 Quid causae est,“有什么理由呢?”,quid 常和表示部分的名词属 格连用。merito,“理所当然地”,quin,在表示否定和怀疑的结构后面引导 名词性从句。与格 illis(他们)和动词 inflet(鼓起)及其宾语 ambas...buccas (两个腮帮子)配合。 第 21 行 iratus,“发怒”,修饰 Iuppiter(朱庇特)。宾格 se(自己)作将来 主动不定式 fore 的主语。posthac,“以后”。

  第 22 行 tam facilem,“如此纵容”。整个不定式结构作 dicat(说)的宾语。 与格 votis(祷告)和动词 praebeat(提供)及其宾语 aurem(耳朵)搭配, 意为“应允祈求”,三个词都属于 ut 引导的结果状语从句(与 tam 呼应)。

  第 23 行 23-32 行继续揭示人们的言不由衷。Praeterea,“而且”,表示追 加的想法。ne sic...ridens percurram,“为避免我一直如此笑着说下去”。ut, “如同”。qui 引导省略了先行词的定语从句,意为“某人”。iocularia,“笑 话”,省略了 percurrit 或其他类似动词。

  第 24 行 quamquam,“虽然”,引导让步状语从句。现在分词宾格 ridentem(笑着)修饰 dicere(说出)隐含的主语。verum(真相、真理)作 dicere 的宾语,整个不定式短语作下一行 vetat(禁止、阻碍)的宾语。

  第 25 行 ut,表示比较,“正如”。与格 pueris(小男孩)和动词 dant(给) 及其宾语 crustula(小甜点)配合。olim,Chase 理解为“时不时地”,Wickham 认为它表示某个不确定的时间。blandi doctores,“温和的老师”。Wickham 指出,贺拉斯这里显然想到了卢克莱修《物性论》(1.936ff.)。

  第 26 行 elementa(基础知识)受 prima(初的)修饰,作 discere(学习) 的宾语。velint(愿意)与不定式 discere 连用,这几个词属于 ut 引导的目 的状语从句。《讽刺诗集》的写作手法和用意也藏在 24-26 行里。

  第 27 行 sed tamen,表示转折。amoto...ludo,独立夺格,“将玩笑放一边”。 quaeramus(探寻)是表示劝诱的虚拟式。seria,“严肃的东西”,与 ludo 相对。

  第 28 行 贺拉斯继续举例。ille(那位)受 qui 引导的定语从句修饰,同时 与 hic(这位)呼应。gravem...terram(沉重的泥土)作 vertit(翻起)的宾 语,duro...aratro(坚硬的犁头)是工具夺格。gravem和 duro 的并置突出了 耕作的艰辛。

  第 29 行 perfidus...caupo,“奸诈的客栈老板”,那时的下等客栈常有欺诈和 抢劫行为。nautae...audaces,“大胆的水手” 。per omne...mare,“穿越所有 海洋”,和 currunt(此处表示航行)都属于下一行 qui 引导的定语从句。nautae 也可理解为上文出现过的行商。 第 30 行 hac mente,夺格,“以这样的意图”,内容体现在 ut 从句中。laborem (劳苦)作 ferre(承担、忍受)的宾语。

  第 31 行 宾格 sese(他们)作不定式 ferre 的主语,整个不定式结构连同本 行的 ut 从句都是下一行 aiunt(说)的宾语。senes(年老的)修饰动词 recedant (退休、退隐)隐含的主语“他们” 。otia tuta,“(经济上)安全的闲暇”。

  第 32 行 aiunt(他们说)置于行首的强调位置,似乎暗示这并非他们心里 所想。congesta,“积攒”。Wcikham 说,cibaria 通常指士兵的口粮或者发 放给其他公共机构人员的粮食配额,因此它表示的是满足生活基本需要的 食物。sicut,“犹如”,引出后面的类比。

  第 33 行 parvola...formica,“小小的蚂蚁”。nam 表示解释。 exemplo est, 前面省略了 iis(他们),双重与格表示目的,“是他们的榜样”。 magni...laboris,“(爱从事)艰巨劳动,勤劳的”,属格描绘蚂蚁的特性。

  第 34 行 ore,“嘴”,工具夺格。trahit,“拖拽”。quodcumque potest,省略 了 trahere,“它能拖动的任何东西”。atque 表示并列。addit,“添加”,与格acervo(蚁丘)和它配合。

  第 35 行 定语从句 quem struit 修饰 acervo,“它建起的”。haud,否定副词, 和 ignara 构成双重否定,“并非不知道”,non incauta futuri,也是双重否定, “并非不为将来准备”,haud ignara 和 non incauta 都修饰 formica。追逐名 利的人常把自己比作蚂蚁,但他们与蚂蚁的相似仅限于 34-35 行描绘的内 容。

  第 36 行 Quae 回指上文的蚂蚁,并作下面句子的主语。simul,“一旦”。 inversum 修饰 annum(年),Kirkland 认为 inversum 意为“回到起点”,Palmer 觉得 inversum...annum 或者指新年,或者指“一年冬天的一面转向我们, 夏天的一面隐藏起来”,Knapp 相信,这里 inversum 的意思其实很直截了 当,就是“变化了的”。contristat 源于 tristis(悲伤、阴郁),意为“让景物 变得悲伤、阴郁”。Aquarius,水瓶座,太阳进入水瓶座区域的时间是 1 月 16 日,正是意大利的隆冬季节。

  第 37 行 non usquam,“不去任何地方” ,prorepit,“往前爬”,意为“爬出 洞穴”。夺格 illis...quaesitis(那些得到的东西)和异相动词 utitur(使用、 享受)搭配。ante(以前)修饰 quaesitis。

  第 38 行 sapiens(智慧的)修饰 Quae 指代的蚂蚁,sapiens 作为名词在拉 丁语中常指哲学家,这里又位于行首的强调位置,我们可以认为蚂蚁的行 为代表了贺拉斯的人生哲学。贺拉斯认为,蚂蚁远比无休止追逐名利的人 高明,它明白获取食物(相当于人类的名利)本身不是目的,享用才是目 的,而且要适可而止。这里,他忍不住插入了几句道德说教。38-42 行的 te(你)并非指篇首的麦凯纳斯,而是泛指任何人。cum 这里引导含虚拟 式动词的从句,表示对照,将人的愚蠢与蚂蚁的智慧做对比。fervidus aestus, “酷烈的暑热”。

  第 39 行 demoveat,“赶走” ,主语是上一行的 aestus 和这行的 hiems(冬天)、 ignis(火)、mare(海)、ferrum(剑),后面三项是罗马人表示阻碍时经常 列举的事物。lucro,“利益”,表示分离的夺格。

  第 40 行 nil,“没有东西”,带有总括的意味,obstet tibi,“拦住你”。dum ne 表示只要这样的意图或担心存在,前面的陈述就成立。sit 表示存在。te(你) 是表示比较的夺格,和比较级形容词 ditior(更富有)搭配。alter,“别人” 。

  第 41 行 41-91 行,贺拉斯与他想象的一位吝啬鬼展开对话。Quid iuvat, “有什么乐趣”?iuvat,无人称动词,主语是 41-42 行的整个不定式结构。 immensum...pondus,“巨大的重量”,受属格 argenti(银)和 auri(金)修饰,作不定式 deponere(存放)的宾语。宾格 te 作 deponere 的主语。 

  第 42 行 furtim,“偷偷地”,修饰过去分词 desossa(挖掘),后者修饰 terra (地),夺格 defossa...terra 表示 deponere 的地点。timidum(胆怯的)修饰 te,带有副词意味。这两行复杂的结构模仿了吝啬鬼患得患失的心情和蹑手蹑脚的动作。这种吝啬鬼形象自普劳图斯以来就已为罗马人所熟悉。

  第 43 行 quod,Chase 和 Wickham 等人将它理解为起连接作用的代词,回指第 41 行的 pondus,Morris 认为,这里的 quodsi 是拉丁语中常见的那个 组合连词,意为“但是如果”。comminuas,“减少钱、开始花钱”,主语是 “你”。vilem…assem,“不值钱的阿斯”。阿斯(主格 as)是古罗马价值很 低的青铜币(屋大维时期开始变成纯铜币)。redigatur,“被减少(价值)”。 这里是假想对方的回答。

  第 44 行 At,“但是”。ni,“如果……不”,id,指“减少钱、花钱”。fit, “发生”。quid habet pulchri,“有什么好处?”pulchri 是部分属格,这里指 “好处、用处”,与 quid 搭配。constructus acervus,“建好的蚁丘”,比喻 积攒的财富。

  第 45 行 Milia...centum=centum milia,“十万”,拉丁语中常用来形容极多,后面省略了 modiorum(罗马谷物的计量单位,参照英文中的谷物单位,可译为“蒲式耳”)。frumenti,“粮食”,属格。tua...aera,“你的打谷场” 。triverit, “磨出、打出”,将来完成时,与一般将来时 capiet(获取)呼应。

  第 46 行 tuus…venter,“你的肚子”,venter 也是 meus(我的)的中心语。 hoc,原因夺格,“因为这个缘故”。plus ac,“超过” 。ut,“就如同”。

  第 47 行 reticulum panis,“装面包的网兜”。venales inter= inter venales,“在 奴隶们中间” 。onusto…umero,“有负担的肩膀(因为扛着面包)”。

  第 48 行 forte,“碰巧” 。vehas,“扛、运”,主语是“你”。nihilo,表示程度的否定副词。plus,“更多”。accipias,“得到” 。quam,表示比较。

  第 49 行 qui nil portarit,“什么也没扛的人”,portarit=portaverit。dic,命令 式,“告诉我”。quid referat,“有何意义”?intra,“在……之内”,管辖下 一行 naturae fines(大自然的范围)。

  第 50 行 viventi,“生活的(人)”,与格和 referat 配合。iugera(单数 iugerum), “尤格”,古罗马面积单位,大约相当于 5/8 英亩,约合 4 亩。centum an mille (一百甚至一千)限定 iugera。

  第 51 行 aret,“耕种”,主语是 viventi 隐含的单数人。贺拉斯的意思似乎 是,大自然已足够丰饶,如果按照自然赋予的本性生活,人无须如此贪婪。 Wickham 让我们参考塞涅卡《道德书简》 (Epist. 16)。suave,“令人愉悦的”, 主语是后面的不定式。ex mango…acervo,“从大的蚁丘(财宝库)中”,tollere此处意为“取钱、开支”。这是贺拉斯想象的对方的回答。

  第 52 行 Dum,“只要”。ex parvo(acervo),“从小的蚁丘里”。与格 nobis 与 relinquas(你允许)配合,同时作不定式 haurire(原义是汲水或其他液 体,此处意为花钱)的逻辑主语。haurire 的原义也为 54-60 行水的比喻 做了铺垫。tantundem,“同样多”。因为对方钱财虽多,却花钱吝啬。

  第 53 行 cur,“为何”。tua...granaria,“你的谷仓”,作 laudes(你称赞)的 宾语。plus,“更多”,cumeris...nostris(我们的谷物篮)的比较夺格与之配 合。

  第 54 行 ut...si,“就好像”。tibi...sit opus,“你需要”。liquidi non amplius urna, “不超过一罐子的水”。属格 liquidi(液体)修饰 urna(罐子),后者是夺 格,与 opus 搭配。Morris 认为,liquidi 比 aquae(水)更模糊,意思相当 于“能喝的东西”。

  第 55 行 cyatho(主格 cyathus)是古罗马容量单位。Chase 指出,古罗马 urna 的容量大约是 3 英加仑(14 升) ,cyathus 大约是 1/12 品脱(100 毫升), 相当于 1 个酒杯的容量。dicas,“你说”。Magno de flumine,“从一条大河 里”。mallem,“我宁可”,和不定式 sumere(取、喝)连用。

  第 56 行 quam 表示比较,与 mallem 呼应。ex hoc fonticulo,“从这个小喷 泉”(罗马穷人常在户外公共喷泉处饮水)。Eo,“正是这个原因”。

  第 57 行 ut 引导的从句作 fit(发生)的主语。这行的 ut si 应分开理解,si 意为“如果”,引导 ut 从句的下一级条件从句。plenior(更充足)修饰 copia (充足的量),合起来作 delectet(让人高兴)的主语。quos 和 si 合用表示 “某些人”。夺格 iusto(正当的量)和比较级 plenior 配合。

  第 58 行 cum,介词,cum ripa,“和岸一起”。simul,“同时” 。avolsos,“被 卷走的(人) ”,暗指前面的 quos。ferat,“带走”。Aufidus acer,“湍急的 奥菲杜河”(参见《颂诗集》第 3 部第 30 首第 10 行的注释) 。

  第 59 行 at,表示转折。qui,先行词是 is(他)。属格 tantuli(这么一点东 西)作 eget(想要)的宾语,与 quanto 呼应。quanto est opus,“需要的量”。 贺拉斯在这里区分了客观的需要(opus)和主观的欲望(eget)这两个衡 量财富的标准。夺格 limo(泥)和过去分词 turbatam(搅浑)搭配,后者 修饰 aquam(水)。

  第 60 行 haurit,“喝”。vitam amittit in undis,“在波浪中丢掉性命”。

  第 61 行 At,再次转折。bona pars hominum,“大多数人”,hominum(人) 是部分属格。decepta(欺骗)修饰 pars,夺格 cupidine falso(错误的贪欲) 与之搭配。欲望的内容由下面的话体现。 

  第 62 行 Nil satis est,“没有什么是够的”,“无论多少都不够” 。quia,“因为”。属格 tanti(多少)与 sis(你是)搭配,表示价值,同时与 quantum 呼应。quantum habeas(你拥有的量)意为人的价值由人的财产决定。

  第 63 行 Quid facias illi,“你能对他怎么办?”这里的“你”指向读者,与 格 illi 指向上文那类人。Iubeas,“你命令(他),你让(他)”,与不定式结 构 miserum esse(做可怜人)连用。libenter(高兴地)修饰 id facit(他这 么做),属于 quatenus(既然)引导的从句。

  第 64 行 ut,“就如同”,引出下一个例子。quidam,“某个人”,memoratur (被记录、提到、谈论) 。Athenis,地格,“(住)在雅典”。

  第 65 行 sordidus ac dives,“又邋遢(因为吝啬),又有钱”。populi...voces, “大众的声音(意见)”。不定式 contemnere(鄙视)和 solitus(习惯)连 用。

  第 66 行 sic,“如此”,引出后面的话。Populus,“大众”。sibilat,“(对某 人)发出嘘声”。mihi plaudo ipse,“我为自己喝彩”。

  第 67 行 domi,位格,“在家”。simul ac,“一……就”。nummos,“钱币”。 contemplor,异相动词,“我凝视”。in arca,“在柜子里”。

  第 68 行 贺拉斯联想到神话人物 Tantalus(坦塔罗斯)。a labris...fugientia (从嘴唇逃跑),修饰 flumina(溪流)。captat,“他反复去抓”。坦塔罗斯 受到的诅咒是,水永远在他边上,他却永远喝不到水。贺拉斯的词语排列 (尤其是Tantalus和flumina分置句子首尾)突出了可望而不可即的焦躁感。

  第 69 行 quid,“为什么”?rides,“你笑”。Mutato nomine,独立夺格,“换了名字”。de te,“关于你” 。

  第 70 行 fabula,“(坦塔罗斯的)故事”。narratur,“被讲述”。与格 congestis...saccis,“塞满的袋子”,与 indormis(你睡在……上)搭配,saccis 也可指钱袋。undique,“各个方向”。

  第 71 行 inhians,“张大嘴”,形容贪婪的渴望。tamquam...sacris,“就像圣 物”,sacris 和 saccis 仅一个字母之差,强化了讽刺意味。与格 sacris 和不 定式 parcere(放过、不用)搭配。parcere 和 cogeris(你被迫,你强迫自 己,现在时被动式,带有中间语态色彩)连用。这行以宗教作比,献给神 的圣物不可挪作他用。

  第 72 行 pictis…tabellis,“画了图的板”,这里的意思就是“图画”,夺格 与 gaudere(欣喜)搭配。这行以艺术作比。Morris 的解释是,如果钱只放着,从来不用,那么看着真钱和看着钱的图片就没有区别。

  第 73 行 Nescis,“你不知道”。与格 quo(对于什么)和 valeat(有价值)搭配,valeat 的主语是 nummus。quem...usum(什么用),praebeat(提供) 的宾语,praebeat 的主语仍是 nummus。

  第 74 行 ematur(买)是表示劝诫或命令的虚拟式,功能和命令式 adde(加 上)相似。Panis(面包) 、holus(蔬菜)和 vini sextarius(一瓶葡萄酒)都是生活必需品的例子。sextarius 是古罗马容量单位,大约相当于 1 升。

  第 75 行 quis (=quibus)...negatis,独立夺格,“(如果)缺了它们”,quis 引导定语从句,省略了先行词 ea(那些东西)。humana...natura,“人的天性”。 sibi doleat,“让自己痛苦” 。

  第 76 行 An,引导问句,期待否定答案,“难道”。vigilare,“整夜不睡”, 夺格 metu(带着恐惧)与之配合。exanimem,“失去呼吸、半死不活”,修 饰隐含的不定式主语 te(你)。vigilare 和 formidare(害怕)两个不定式结 构都作第 78 行 hoc(这个)的同位语。noctesque diesque,“晚上白天”,复 数强调天天如此。

  第 77 行 malos fures,“恶贼”。incendia,“火灾”。servos,“奴隶”。

  第 78 行 ne 引导表示害怕的从句,只与 servos 有关,解释了害怕奴隶的原 因。compilent,“抢劫”,主语是 fugientes(逃亡者,回指 servos)。iuvat (让人高兴)。77-78 行列出了古罗马富人面临的主要威胁,参考卡图卢 斯《歌集》第 23 首 8-10 行。Morris 归纳了 74-78 行的论辩逻辑:钱本 是用来满足生活基本需要的,“你”却把它变成了焦虑恐惧的祸根。 Horum...bonorum,“这些财产”,也可理解为更有讽刺味道的“这些好东西”。

  第 79 行 semper,“永远” 。ego,“我”,强调,与“你”相对。optarem,“宁 可选择”。pauperrimus esse,“做穷的”。bonorum 的属格与 pauperrimus 搭配,表示“缺乏”的对象。

  第 80 行 80-83 行,吝啬鬼继续为自己辩护。condoluit,“感觉到剧烈疼 痛”,主语是 corpus(身体)。temptatum,这里是表示病情发作的术语,修 饰 corpus。夺格 frigore(寒冷)表示动作发出者,Chase 告诉我们,它专 指疟疾病人的一阵阵发冷。

  第 81 行 alius casus,“其他意外”,这里指其他病。lecto te adfixit,“将你 钉在床上”,这是 Wickham 的版本,多数版本 adfixit 作 adflixit(击垮)。 habes,“你有”。qui,“某人”,引导后面表示目的的定语从句。

  第 82 行 adsideat,“坐在床边照料”。fomenta paret,“准备(外敷)药”。 medicum roget,“请医生” 。ut,引导目的状语从句。

  第 83 行 te suscitet,“他帮助你站起来”,reddat,“他归还”,宾语仍是 te。 gnatis,“儿女”。caris…propinquis,“关系亲密的亲戚”。吝啬鬼的意思是,钱能保护我的生命,我的生命对我的亲人很重要。

  第 84 行 84-91 行,贺拉斯的回答。Non 置于行首,表示强烈的否定。uxor (妻子)作 volt(=vult,愿意)的主语。salvum te,省略了 esse,“你安然 无恙”。filius,“儿子”,共享动词 volt。omnes vicini,“所有邻居”。

  第 85 行 oderunt,“恨”。noti,“认识的人”,pueri atque puellae,“男孩和 女孩”,共享动词 oderunt。

  第 86 行 Miraris,“你感到惊讶吗?”cum 和虚拟式连用,表示伴随的条件 或状态。argento post(=post argento), “钱的后面”,与动词 ponas(你置于) 和宾语 omnia(一切)搭配。

  第 87 行 si nemo praestet...amorem,“如果没人表现出(对你的)爱”。Quem 引导定语从句,先行词是 amorem(爱) 。non merearis,“你不配”。贺拉斯 反驳说:你的生命对亲人毫无价值。

  第 88 行 At si,“但如果”。 At 是 Orelli、Munro 和 Morris 等人的版本,Bentley 和 Wickham 等人的版本作 An。cognatos(亲戚)作 retinere 和 servare(都 是“留住”的意思)的宾语。nullo...labore(tuo),“无须你付出任何努力” 。 natura(自然)是 quos 引导的定语从句(先行词是 cognatos)的主语。

  第 89 行 tibi dat,“给你” 。velis,“希望”,虚拟式表示假想。amicos,“朋 友”,不是和“亲戚”并列,而是作其同位语,带有“当成朋友”的意思。

  第 90 行 infelix(不幸)修饰 perdas 的主语“你” 。operam perdas,“你会毁掉努力,你会徒劳无功”。ut si quis,“就好像有人”。asellum(驴子)作 doceat(教)的宾语。

  第 91 行 in campo(=Campo Martio),“在战神广场(赛马的地方) ”。parentem (顺从的)修饰 asellum,和与格 frenis(马笼头)配合。currere,“像赛马 那样跑”。Morris 对 88-91 行的解释是,即使“你”有心挽回亲人对你的 爱,“你”的本性也已经在长期追逐金钱的过程中扭曲了,如同负重的驴子 一样,无法适应生活中更高的追求了。这样的谴责如同棒喝,非常严厉。 如果 88 行的 At 是 An,这几行的意思大致是:难道“你”认为,因为亲戚是自然赐给你的,无须你做主动的努力,如果花心思去赢得他们的爱,完全是浪费精力,就如同教驴子学赛马一样?

  第 92 行 贺拉斯直接劝诫对方。Denique,“总之” 。sit finis quaerendi,“让 你的追逐有个终点”。sit 是表示劝诫的虚拟式。cum habeas plus,“当你拥 有更多,当你的财富增长”。habeas 使用虚拟式是因为 cum 的上一级句子 是虚拟式。que 连接 metuas minus(减少害怕)。

  第 93 行 pauperiem,“贫穷”。minus 与 plus 构成对应关系。finire laborem,“结束苦役”,作 incipias(你快着手)的宾语。

  第 94 行 parto quod avebas,带定语从句的独立夺格结构,省略了 quod 的 先行词 eo(那个东西) ,parto,“获得” ,avebas,“你(过去)渴望” 。ne 和虚拟式 facias(你做)表示劝阻。第二个 quod 后面省略了相同的动词。 facias 也可理解为“落得……的处境和下场”,如果那样 ne 就是引导否定 性的目的状语从句(以免)。

  第 95 行 Vmmidius,“乌米丢”,人名,所指不详。quidam,“某位”。Non longa est fabula,“这个故事不沉闷”。dives,“富有”,前面省略了 ita(如此)。

  第 96 行 ut 与省略的 ita 呼应,引导结果状语从句,metiretur nummos,“他 量(而不是数)钱”,极言钱多。ita sordidus...ut,同样的句子结构。se...vestiret, “他给自己穿衣服”。

  第 97 行 non umquam(=numquam),“从来不”。servo melius,“比奴隶更 好”,servo,比较夺格,melius 修饰 vestiret。ad usque,“直到”。

  第 98 行 supremum tempus,“后一刻” 。ne 引导表示害怕的从句。penuria victus,“食物匮乏”,victus 是属格名词,不是 vinco(战胜)的过去分词。 se(他)作 opprimeret(压迫)的宾语,ne 从句作下一行 metuebat(害怕) 的宾语。

  第 99 行 At 引出一个出人意料的结尾。hunc,“他”,指乌米丢。liberta,“(他的)获释女奴”。获释奴隶是被主人免除奴隶身份的人,地位介于自 由人和奴隶之间。工具夺格 securi(斧头)与 divisit(劈开)搭配。

  第 100 行 medium(中间、两半)修饰 hunc。fortissima Tyndaridarum,“廷 达瑞俄斯家族勇敢的女性”,比喻说法,廷达瑞俄斯的女儿克伦奈斯特拉 (Clymnestra)用斧头砍死了丈夫阿伽门农。

  第 101 行 吝啬鬼的后一次反驳。Quid mi(=mihi)suades,“你给我的建 议是什么?”igitur,“那么”,带有总结意味。ut vivam Naevius,“像奈维 乌一样生活” ,aut sic ut Nomentanus,“还是像诺门坦那样?”奈维乌和诺 门坦都代表了挥金如土的那类人,具体所指不可考。《讽刺诗集》(2.2.68) 另一处提到了一位奈维乌,贺拉斯早期注者 Porphyrion 提到了一位诺门坦 (Cassius Nomentanus)。

  第 102 行 Pergis(你着手)和不定式 componere(放在一起)连用,pugnantia secum(彼此争斗的东西,彼此相反的东西),作 componere 的宾语。Morris 说 componere 是一个术语,表示两位角斗士势均力敌。

  第 103 行 frontibus adversis,“额头相对,头相顶”,这个比喻来自斗牛比 赛。这个问句的意思是:“你只看到针锋相对的双方(只能从一个极端走到另一个极端,看不到任何中间选项)吗?”Non 否定的是 iubeo(我命令、 我让)。avarum...te fieri,“你成为吝啬鬼”,作 veto(我反对)的宾语。

  第 104 行 cum,“当……时候”。vappam(浪荡子)和 nebulonem(败家子) 省略了 te fieri 的重复部分。

  第 105 行 105-107 行,贺拉斯解释他的黄金中道思想。Est,“存在”。inter, “在二者之间”,管辖 Tanain(主格 Tanais,塔纳依)和 socerum Viselli(韦 塞卢的岳父),这两个人可能是贺拉斯认识的人,也可能是当时广为人知的两个形象,具体已不可考,但肯定代表了吝啬鬼和败家子的两极。

  第 106 行 modus,“度、节制、平衡点”。in rebus,“在事物中”。denique, “终”。certi...fines,“确定的边界”。

  第 107 行 quos 引导定语从句,先行词是 fines,受介词 ultra(超过)和 citra (不足)管辖。nequit consistere,“不能成立”,主语是 rectum(正确的事 或做法)。

  第 108 行 Illuc, unde abii, redeo,“我回到刚才离开的地方”,贺拉斯再次提 出了作品开篇的问题,以总结全诗。qui nemo ut avarus,这部分的结构和 意思都比较不确定,许多注者都试图做出改动,例如将 nemo ut 改成 nemon (=nemo+ne)ut。这里贺拉斯似乎有意呼应了开篇,所以 qui 好理解为 第 1 行 qui 的用法,作疑问副词“怎么”。ut 的含义较飘忽,但基本意思是 “作为”,ut avarus 可以解释为“如果(因为、只要)吝啬(而贪婪)” 。

  第 109 行 nemo...se probet,“没人认可自己(的生活)”,potius,“宁可”。 laudet diversa sequentes,见第 3 行的注释。

  第 110 行 quod 引导原因状语从句,que 连接 tabescat,“他日渐消瘦”。aliena capella,“别人家的母山羊”,gerat distentius uber,“有更鼓胀的乳房”,意 为“产更多的奶”。

  第 111 行 se,“自己”,作 comparet(比较)的宾语,与格 maiori...turbae (更大的人群)和 comparet 配合。属格 pauperiorum(比他更穷的人)修 饰 turbae。

  第 112 行 hunc atque hunc,“这人和那人”。superare laboret,“竭力超过”。

  第 113 行 Sic festinanti,“如此匆忙往前赶(的人)”,与格和 obstat(阻碍) 搭配。semper,“永远(有)”。locupletior,“更富有(的人)”。

  第 114 行 ut 表示类比。cum 引导时间状语从句。夺格 carceribus(这里的 意思不是监狱,而是赛马比赛起点用障碍物隔开的区域)表示分离,与 missos(使起跑)搭配。missos 修饰 currus(马车)。rapit,“拉着飞速前行”, 主语是 ungula(马蹄,借指驾车的马) 

  第 115 行 instat,“紧追不舍”,与格 equis(马)和它配合,主语是 auriga (马车手)。suos vincentibus 修饰 equis,意思是这些马超过了他自己的马。 illum,“他”,指另一名赛车手。

  第 116 行 praeteritum(被超过)修饰 illum,作现在分词 temnens(鄙视, 主语是 auriga)的宾语。extremos inter euntem(= inter extremos euntem), “在落在后的选手间奔驰”。马车比赛是古罗马文学中反复呈现的场景, 也是古罗马人热衷的活动,用它来比喻财富的攀比,很有感染力。这段文 字与维吉尔《农事诗》(1.512ff.)很相似,但创作时间的先后难以判断。

  第 117 行 Inde,“因此” 。fit,“发生”,主语是 ut 引导的从句。raro,“很 少”,修饰第 119 行的 reperire queamus(我们能找到)。qui 引导的定语从 句省略了先行词,qui 作 dicat(说)和 vita cedat(退出生活)的主语。se vixisse beatum,“他幸福地生活过”,不定式结构作 dicat 的宾语。形容词 beatum 修饰 se,带有副词意味。

  第 118 行 夺格 exacto...tempore(度过的时间)与形容词 contentus(满足) 配合。夺格 vita(生活)表示分离。

  第 119 行 uti(=ut),“如同”,conviva satur,“(宴席)酒足饭饱的宾客”, conviva(宾客)作 qui 的同位语。Wickham 指出,这个意象出自卢克莱修 《物性论》(3.938)。

  第 120 行 Iam satis est, “ (我所说的)已经足够”。Ne 引导否定性的目的状 语从句,“为了避免”。putes,“你想、你觉得”,“你”可以指读者,更可 能回指开篇的麦凯纳斯。me(我)作完成体不定式 compilasse(抢劫)的 主语。属格 Crispini...lippi(眼睛红肿的克里斯宾)修饰 scrinia(圆柱形的 存放纸草书卷的盒子)。古罗马注者 Porphyrion 认为,这里的克里斯宾指的 是 Plotius Crispinus,一位诗人(参考《讽刺诗集》1.4.14)和讲授斯多葛派哲学的教师(参考《讽刺诗集》1.3.139 和 2.7.45)。贺拉斯在诗的后,又由严肃转为诙谐,这是他讽刺诗的一个特征。

  第 121 行 verbum non amplius addam,“我不再多加一个词”。 

  为什么,麦凯纳斯,没人对自己的生活
  满意,无论这是理性的选择还是运气的
  安排,而羡慕别人的追求,别人的处境?
  “行商多么幸运!”长期服役的老兵
  感叹,过度的劳累已损坏他的身体。5
  然而船里的行商在南风中上下颠簸时
  却说,“当兵多好!不是吗?两军交战,
  痛快的死亡,欣喜的胜利,转眼见分晓。”
  精于诉讼的律师赞美农夫的逍遥,
  鸡刚打鸣,敲门的主顾就来惹他烦。10
  而当农夫交完保证金,被人拽进城,
  立刻嚷道,只有城里人才活得滋润!
  类似的例子太多,能说会道的法比乌
  也列举不完。我就不再啰嗦,告诉你
  我怎样想吧。倘若某位神在空中宣布,15
  “瞧!我成全你们的愿望。士兵,你
  变成行商;律师,你变成农夫。好啦,
  换了角色,你们从各自的出口下场吧。
  怎么还不走?”他们不愿。但他们本可以
  得到幸福。朱庇特怎能不鼓起腮帮子,20
  怒气冲冲,发誓从今后再不迁就
  这些人,再不垂听他们的任何祈求?
  可是,我不打算像逗乐的人那样,
  一直戏谑下去——不过笑着说真相
  又犯了什么戒?就像温和的老师时常25
  给孩子小甜点,引诱他们学入门的知识。
  玩笑搁一边,让咱们探讨严肃的话题。
  用坚硬犁头翻起沉重泥土的农夫,
  奸诈的客栈老板,士兵,漂洋过海
  而不畏惧的水手,都说他们忍耐30
  种种艰辛是为了攒下足够的积蓄,
  以度过安逸无忧的晚年。这就好像
  终日忙碌的小小蚂蚁(他们的榜样),
  用嘴拖着能拖动的任何东西,建筑
  它们的小山丘,时时惦记防备着将来。35
  当太阳进入水瓶座,景色一片阴郁,
  它们就不再爬出洞穴,智慧地享受
  已经到手的一切。而你呢?寒暑、烈火、
  海洋、剑都不能阻止你对利润的追求,
  什么都无效,只要有一人钱比你多。40
  这有什么乐趣,如果你只能战战兢兢
  把扛不动的金银藏进偷偷挖的土坑?
  “可是你慢慢花它,后就只剩一阿斯。”
  但要不花钱,你这个蚁丘又有何益?
  你的打谷场产出几十万蒲式耳的粮食,45
  可你的肚子还是和我一样空。好比
  在一群奴隶中间,就你扛一网兜面包,
  其他人后却不会比你分得更少,
  尽管他们没干活。告诉我,谁若安然
  在自然的界限内生活,一百尤格或一千50
  有何分别?“可是大财堆感觉很美妙。”
  只要我们从小财堆取用的不比你少,
  你何必称赞你的谷仓,贬低我们的
  篮子?就好像一罐水其实就够你喝,
  甚至一杯,你却说,“我宁可走到大河边,55
  也不从这个小喷泉喝水。”正因如此,
  那些贪心超过了限度的人,和堤岸
  一起消失了,卷入奥菲杜凶猛的湍流里。
  而欲求不超过需求的人,不会喝到
  污泥浊水,更不会在波涛里把命丧掉。60
  可是多数人却被错误的欲望蒙蔽,
  “再多也不够,财产就是你的价值。 ”
  你能拿他们怎么办?只能让他们受罪,
  既然他们心甘情愿。就像传说中某个
  雅典人,有钱却吝啬,向来鄙视大众的65
  评价:“他们奚落我,我却为自己喝彩,
  端详这家中满柜子的钱,心里多美。”
  坦塔罗斯嗓子冒烟,水却永远逃离
  嘴唇……你笑什么?换了名字,你就是
  故事的主角!你躺在塞满钱袋的房子里,70
  张着大嘴,仿佛它们是不可碰的圣器,
  仿佛它们是精美的图画,你只可欣赏。
  你难道不懂钱的价值,钱的用途?
  可以去买面包、蔬菜、一瓶酒,再加上
  缺了它人就难以忍受的东西。什么?75
  整日悬着心,半死不活,白天黑夜
  都提防恶贼、火灾,害怕逃亡的家奴
  抢劫你的钱财,你竟然觉得快乐?
  我宁可永远享不到丝毫这样的福。
  “但是你若被寒症袭击,全身疼痛,80
  或者因别的缘故卧床不起,可有人
  守在床边,给你敷药,恳求医生
  千万别让亲爱的孩子和家人失去你?”
  你的妻儿都盼着你别好,所有邻居、
  熟人,所有男男女女,全都恨你。85
  既然你看重银子胜过一切,没有人
  表现出你不配的爱,你又何必惊呼?
  亲人是自然白白赠给你的,可如果
  你还指望能留住他们,做你的朋友,
  那已经无济于事了,就像谁用笼头90
  套住驴,想教它和马同场竞技的绝活。
  停止追逐吧!当你的财富已经足够,
  就别再忧虑贫穷,当你得到了渴望的
  东西,你就尽早结束这苦役,别学
  那位乌米丢。故事很精彩:他很有钱,95
  多得没法数,只能量,他很吝啬,穿着
  从来不比奴隶更体面,直到临死前
  他还在担心,自己可能会忍饥挨饿。
  一位获释女奴,廷达瑞俄斯家的勇士,
  用斧子把他劈成了两半。“那你到底100
  要我怎么做?是像奈维乌一样生活,
  还是像诺门坦?”你为什么从这个极端
  走到那个极端呢?我让你别太吝啬,
  并不是劝你随意挥霍,败光家产。
  吝啬鬼和败家子之间有个平衡点,105
  万事有个中间值,有某些确定的边界,
  过与不及都让我们偏离了正道。
  回到我原来的话题,贪婪的人都不会
  喜欢自己的境遇,都羡慕别人的生活,
  甚至会因为别人的山羊产奶更多110
  而日渐憔悴。他不去和无数穷人比较,
  却费尽心思,今天超过这位,明天那位。
  如此追赶,更富的人却总挡在那里。
  就像赛车手,当车离开起点,马奋蹄
  飞驰,在领先的敌手后面紧追不舍,115
  对自己甩开的落伍者他却满心鄙视。
  所以我们很少听谁说,他幸福地活过,
  一生的时光都没有缺憾,当他告别
  生命的宴席时,就像酒足饭饱的宾客。
  我唠叨太久了,就此打住,省得你想120
  我是不是抢了红眼睛克里斯宾的书箱。

  article Nav