Vergil, Aeneid IV 553-570

Tantōs illa suō rumpēbat pectore questūs:

Aenēās celsā in puppī iam certus eundī

carpēbat somnōs rēbus iam rīte parātīs.555

Huic sē fōrma deī vultū redeuntis eōdem

obtulit in somnīs rūrsusque ita vīsa monēre est,

omnia Mercuriō similis, vōcemque colōremque

et crīnīs flāvōs et membra decōra iuventā:

'Nāte deā, potes hōc sub cāsū dūcere somnōs,560

nec quae tē circum stent deinde perīcula cernis,

dēmēns, nec zephyrōs audīs spīrāre secundōs?

Illa dolōs dīrumque nefās in pectore versat

certa morī, variōsque īrārum concitat aestūs.

Nōn fugis hinc praeceps, dum praecipitāre potestās?565

Iam mare turbārī trabibus saevāsque vidēbis

conlūcēre facēs, iam fervere lītora flammīs,

sī tē hīs attigerit terrīs Aurōra morantem.

Heia age, rumpe morās. Varium et mūtābile semper

fēmina.' Sīc fātus noctī sē immiscuit ātrae.570

就这样,重重哀怨从她的心中奔涌而出。

去心已定的埃涅阿斯则安居在高耸的船尾,

沉浸于酣睡——既然一切都妥妥准备就绪。                    555

而天神的形象又重返到他面前,面容如旧,

在梦境之中仿佛又一次向他这样警告说——

模样和墨丘利如出一辙,无论声音、肤色,

还是金黄的头发,及青春而秀美的四肢:

「女神之子,厄运临头之际,你还大梦不醒?                560

难道你没意识到自己被什么样的危险包围?

你这失了心的,没听见顺遂的西风吹起?

那女人心中忖度着诡计和不可言说的罪恶,

只有死路一条,愤怒生出多种奔放的激情。

你还不趁着匆忙还为时不晚,快逃离这里?                    565

马上你就会目睹大海翻腾,原木和炽烈的

火把都光亮冲天,海岸也被热火所灼烧;

如果黎明来到,你还在这片土地逗留的话。

所以快去吧,别再耽搁。永远变化无常的,

就是女人。」说罢他就消融在黑夜之中。                        570

article Nav