Vergil, Aeneid IV 296-330

At rēgīna dolōs (quis fallere possit amantem?)

praesēnsit, mōtūsque excēpit prīma futūrōs

omnia tūta timēns. eadem impia Fāma furentī

dētulit armārī classem cursumque parārī.

Saevit inops animī tōtamque incēnsa per urbem300

bacchātur, quālis commōtīs excita sacrīs

Thyias, ubi audītō stimulant trietērica Bacchō

orgia nocturnusque vocat clāmōre Cithaerōn.

Tandem hīs Aenēān compellat vōcibus ultrō:

'Dissimulāre etiam spērāstī, perfide, tantum305

posse nefās tacitusque meā dēcēdere terrā?

Nec tē noster amor nec tē data dextera quondam

nec moritūra tenet crūdēlī fūnere Dīdō?

Quīn etiam hībernō mōlīrī sīdere classem

et mediīs properās Aquilōnibus īre per altum,310

crūdēlis? Quid, Sī nōn arva aliēna domōsque

ignōtās peterēs, et Trōia antīqua manēret,

Trōia per undōsum peterētur classibus aequor?

Mēne fugis? Per ego hās lacrimās dextramque tuam tē

(quandō aliud mihi iam miserae nihil ipsa relīquī),315

per cōnūbia nostra, per inceptōs hymenaeōs,

sī bene quid dē tē meruī, fuit aut tibi quicquam

dulce meum, miserēre domūs lābentis et istam,

ōrō, sī quis adhūc precibus locus, exue mentem.

Tē propter Libycae gentēs Nomadumque tyrannī320

ōdēre, īnfēnsī Tyriī; tē propter eundem

exstīnctus pudor et, quā sōlā sīdera adībam,

fāma prior. Cui mē moribundam dēseris hospes

(hoc sōlum nōmen quoniam dē coniuge restat)?

Quid moror? An mea Pygmaliōn dum moenia frāter325

dēstruat aut captam dūcat Gaetūlus Iärbās?

Saltem sī qua mihī dē tē suscepta fuisset

ante fugam subolēs, sī quis mihi parvulus aulā

lūderet Aenēās, quī tē tamen ōre referret,

nōn equidem omnīnō capta ac dēserta vidērer.'330

而那女王预感事有蹊跷(有谁能骗过身陷

情网的人呢?)她居安思危,已经事先觉察

即将发生的行动。就是同一位邪恶的法玛

给那痴情人带去了船队预备好启航的消息。

理智控制不住她心急如焚,在大街小巷里                        300

狂奔,就好像祭典上聚起激动的酒神信女,

在隔年的节庆上为巴库斯的名字而疯狂,

夜幕下的喀泰戎山发出震耳欲聋的吼声。

终于,她按捺不住首先对埃涅阿斯说道:

「你这背信弃义的,难道以为能瞒得住                            305

这样大的罪恶,偷偷离我的地盘而去吗?

难道我对你的爱,难道当时右手立的盟誓,

难道将要悲惨地死去的狄多,都留不住你?

你真的要赶在寒冬的星辰照耀下备好船,

急着在隆隆的朔风包围之中穿行于深海,                        310

你这狠心人?就算你要找的不是异邦的

土地和从未涉足的家园,就算特洛伊古国

尚存于世,也值得驾船乘风破浪去追寻吗?

还是你要摆脱我?凭着我这些眼泪和你的

誓约(可怜的我,没有什么别的能自己留下),            315

凭着我们的姻缘,凭着完成的新婚仪式,

如果我曾好好对待过你,如果你曾因为我而

感到快乐,就怜悯我和摇摇欲坠的家族吧;

若还有任何祈求的余地,我求你回心转意。

因为你,利比亚各族和努米底亚的君主                            320

都心怀怨恨,推罗人与我为敌;也因为你,

我抛弃了贞节和曾经的美誉,唯有它令我

名声直达天边。在我濒死之际,你这客人

却离我而去——婚姻断绝后,只剩这个称呼。

我还拖延什么?难道要等到兄弟皮格马利翁                    325

毁灭我的城池,盖图利亚的亚耳巴斯将我俘虏?

无论如何,如果你离开前,我能因你的缘故

怀有身孕,如果我厅堂间能有一个小小的

埃涅阿斯嬉戏,只要他能继承你的面孔,

我就肯定不会是全然被击垮又抛弃的模样。」                330

article Nav