Vergil, Aeneid IV 160-172

Intereā magnō miscērī murmure caelum160

incipit, īnsequitur commixtā grandine nimbus,

et Tyriī comitēs passim et Trōiāna iuventūs

Dardaniusque nepōs Veneris dīversa per agrōs

tēcta metū petiēre; ruunt dē montibus amnēs.

Spēluncam Dīdō dux et Trōiānus eandem165

dēveniunt. Prīma et Tellūs et prōnuba Iūnō

dant signum; fulsēre ignēs et cōnscius aethēr

cōnubiīs summōque ululārunt vertice nymphae.

Ille diēs prīmus lētī prīmusque malōrum

causa fuit; neque enim speciē fāmāve movētur170

nec iam fūrtīvum Dīdō meditātur amōrem:

coniugium vocat, hōc praetēxit nōmine culpam.

正当其时,只听天穹中轰鸣起响亮的                                160

咆哮,紧接着就看见云雾夹杂着冰雹,

原野上推罗的同伴们与特洛伊的骄子、

来自达达尼亚的维纳斯之孙都逃散开来,

惊恐地寻觅藏身之地;流水淹没了群山。

这时女王狄多和那特洛伊人就进了同一个                        165

山洞。首先是土地神和指引新娘的朱诺

发出信号,以太和电火大放异彩,见证

他们的联姻,女仙们在山顶呜呜嚎叫。

这一天就是死亡以及后来的一切恶果

最初的肇因;抛却了对颜面和名声的顾忌,                    170

狄多已不安于仅在内心思量隐秘的爱情:

她直接叫它婚姻,用这名分藏起了罪过。

article Nav