Vergil, Aeneid VII 406-434

Postquam vīsa satis prīmōs acuisse furōrēs

cōnsiliumque omnemque domum vertisse Latīnī,

prōtinus hinc fuscīs trīstis dea tollitur ālīs

audācis Rutulī ad mūrōs, quam dīcitur urbem

Ācrisiōnēīs Danaē fundāsse colōnīs410

praecipitī dēlāta Notō. Locus Ardea quondam

dictus avīs, et nunc māgnum manet Ardea nōmen,

sed fortūna fuit. Tēctīs hīc Turnus in altīs

iam mediam nigrā carpēbat nocte quiētem.

Allēctō torvam faciem et furiālia membra415

exuit, in vultūs sēsē trānsfōrmat anīlīs

et frontem obscēnam rūgīs arat, induit albōs

cum vittā crīnīs, tum rāmum innectit olīvae;

fit Calybē Iūnōnis anus templīque sacerdōs,

et iuvenī ante oculōs hīs sē cum vōcibus offert:420

Turne, tot incassum fūsōs patiēre labōrēs,

et tua Dardaniīs trānscrībī scēptra colōnīs?

Rēx tibi coniugium et quaesītās sanguine dōtēs

abnegat, externusque in rēgnum quaeritur hērēs.

Ī nunc, ingrātīs offer tē, inrīse, perīclīs;425

Tyrrhēnās, ī, sterne aciēs, tege pāce Latīnōs.

Haec adeō tibi mē, placidā cum nocte iacērēs,

ipsa palam fārī omnipotēns Sāturnia iussit.

Quārē age et armārī pūbem portīsque movērī

laetus in arva parā, et Phrygiōs quī flūmine pulchrō430

cōnsēdēre ducēs pīctāsque exūre carīnās.

Caelestum vīs māgna iubet. Rēx ipse Latīnus,

nī dare coniugium et dictō pārēre fatētur,

sentiat et tandem Turnum experiātur in armīs.'

  看到了王后一下子展露出如此多的癫狂,

  闹得拉提努斯的心思和全家都天翻地覆,

  那不祥的女神立刻起身,扬起黝黯的双翼,

  向勇猛的鲁图利亚人城墙奔去,据说那座城

  是达那厄和阿克里西翁的殖民者们建立的;410

  当时她被急骤的南风携至岸上。祖辈们曾经

  叫这地方阿耳得亚,如今它的鼎鼎大名尚存,

  但繁荣已成过往。在这里,高堂中的图耳努斯

  正于漆黑的夜晚过半时享受着宁静的安睡。

  阿勒克托将她严酷的面孔和狂暴的肢体415

  通通卸下,把自己变成一个老妪的模样,

  可憎的额头上犁出一道道皱纹,用缎带

  把白头发系紧,又编织起橄榄树的枝桠,

  扮成了朱诺神庙里年老的女祭司卡吕柏,

  这样伴着不绝的话音出现在那青年的眼前:420

  「图耳努斯,你能忍受付出的这多功劳都白费、

  属于你的权杖被转交给达达尼亚的殖民者吗?

  国王不仅把你的姻缘和用鲜血换来的嫁妆

  尽数拒绝,而且为王国找了个外来的继嗣。

  快去,你这被嘲辱的,去掀起寡恩的动荡,425

  布下堤瑞尼亚人的兵阵,保卫拉丁人的和平。

  当你在静谧的夜里安卧时,我告知你这些,

  因为全能的萨图恩之女亲自给我下了命令。

  所以动身吧,武装那些男丁,穿过城门

  高兴地到乡下备战,把停靠在秀美的河流的430

  佛律癸亚人头目和他们绘彩的船只通通毁灭!

  上天的伟力如此谕令。那拉提努斯王呢,

  他要是不赐你成婚,不答应保守诺言,

  就让他终于领略一下武装的图耳努斯吧。」

  article Nav