Vergil, Aeneid VII 647-654

Prīmus init bellum Tyrrhēnīs asper ab ōrīs

contemptor dīvum Mezentius agminaque armat.

Fīlius huic iūxtā Lausus, quō pulchrior alter

nōn fuit exceptō Laurentis corpore Turnī;650

Lausus, equum domitor dēbellātorque ferārum,

dūcit Agyllīnā nēquīquam ex urbe secūtōs

mīlle virōs, dīgnus patriīs quī laetior esset

imperiīs et cui pater haud Mezentius esset.

  首先来参战的是来自堤瑞尼亚边界的莽夫,

  蔑视神明的墨曾提乌斯,他正装备着士卒。

  他身边是儿子劳苏斯,没有第二个人比他

  体魄更加俊美,除了劳壬图姆的图耳努斯;650

  劳苏斯,那众骏的驯马师、猛兽的制服者,

  他从阿居利那率领着一千名精兵出城而来,

  但努力终归付诸东流;谨从父命的他本可以

  更幸福,墨曾提乌斯本来配不上做他的父亲。

  article Nav