Epistularum 1. 2

Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli,
dum tu declamas Romae,Praeneste relegi;
qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.
Cur ita crediderim, nisi quid te distinet, audi.5
Fabula, qua Paridis propter narratur amorem
Graecia barbariae lento collisa duello,
stultorum regum et populorum continet aestus.
Antenor censet belli praecidere causam:
Quid Paris? Vt salvus regnet vivatque beatus10
cogi posse negat. Nestor componere lites
inter Peliden festinat et inter Atriden;
hunc amor, ira quidem communiter urit utrumque.
Quicquid delirant reges, plectuntur Achivi.
Seditione, dolis, scelere, atque libidine et ira,15
Iliacos intra muros peccatur et extra.
Rursus, quid virtus et quid sapientia possit,
utile proposuit nobis exemplar Vlixen;
qui, domitor Troiae, multorum providus urbes
et mores hominum inspexit, latumque per aequor,20
dum sibi, dum sociis reditum parat, aspera multa
pertulit, adversis rerum immersabilis undis.
Sirenum voces et Circae pocula nosti;
quae si cum sociis stultus cupidusque bibisset,
sub domina meretrice fuisset turpis et excors25
vixisset canis immundus vel amica luto sus.
Nos numerus sumus et fruges consumere nati,
sponsi Penelopae nebulones, Alcinoique
in cute curanda plus aequo operata iuventus,
cui pulchrum fuit in medios dormire dies et30
ad strepitum citharae cessantes ducere cenam.
Vt iugulent hominem, surgunt de nocte latrones;
ut te ipsum serves, non expergisceris? Atqui
si noles sanus, curres hydropicus; et ni
posces ante diem librum cum lumine, si non35
intendes animum studiis et rebus honestis,
invidia vel amore vigil torquebere. Nam cur
quae laedunt oculum festinas demere; si quid
est animum, differs curandi tempus in annum?
Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude:40
incipe. Qui recte vivendi prorogat horam,
rusticus expectat dum defluat amnis; at ille
labitur et labetur in omne volubilis aevum.
Quaeritur argentum puerisque beata creandis
uxor et incultae pacantur vomere silvae;45
quod satis est cui contingit, nil amplius optet.
Non domus et fundus, non aeris acervus et auri
aegroto domini deduxit corpore febres,
non animo curas; valeat possessor oportet,
si comportatis rebus bene cogitat uti.50
Qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus et res,
ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram,
auriculas citharae collecta sorde dolentes.
Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis acescit.
Sperne voluptates; nocet empta dolore voluptas.55
Semper avarus eget; certum voto pete finem.
Invidus alterius macrescit rebus opimis;
invidia Siculi non invenere tyranni
maius tormentum. Qui non moderabitur irae,
infectum volet esse dolor quod suaserit et mens,60
dum poenas odio per vim festinat inulto.
Ira furor brevis est: animum rege, qui nisi paret,
imperat; hunc frenis, hunc tu compesce catena.
Fingit equum tenera docilem cervice magister
ire viam qua monstret eques; venaticus ex quo65
tempore cervinam pellem latravit in aula,
militat in silvis catulus. Nunc adbibe puro
pectore verba puer, nunc te melioribus offer.
Quo semel est imbuta recens servabit odorem
testa diu. Quodsi cessas aut strenuus anteis,70
nec tardum opperior nec praecedentibus insto.

  这首诗写给洛里乌(Lollius Maximus),作于公元前 20 年的《书信集》 第 1 部第 18 首也是写给他的,在那首诗里,贺拉斯提到洛里乌曾在公元前 25-前 24 年参加过坎塔布里亚战争(在今西班牙西北部展开),据此推测,此诗大约作于公元前 24-前 20 年。洛里乌可能是公元前 21 年曾任罗马执 政官的 M. Lollius 的儿子。至于贺拉斯为何在诗中称呼洛里乌为 Maximus, 学界有三种解释。Orelli 认为它指兄弟中排行老大,但拉丁语中没有旁证; 第二种观点认为它的意思是“著名的”,古罗马注者相信此诗写给曾任执政 官的 M. Lollius,Ritter 觉得作品的对象是年轻的洛里乌,Maximus 是贺拉斯的玩笑话;Scaliger 等人则怀疑 Maximus 是一个分支家族的名字 (cognomen),但历史资料中洛里乌族系中有这个名字的人出现较晚。无 论洛里乌的身份如何,他此时正在罗马学习雄辩术,贺拉斯写信给他,希 望他能关注道德哲学。作品明显分为两部分,1-31 行赞扬荷马是好的 道德老师,32-71 行提出了人生哲学的一些具体建议。贺拉斯的核心观点 是:不受控制的冲动给人类带来了种种灾祸。Skalitzky 认为,连接诗歌两 部分的因素有三:第一,荷马史诗的道德教训印证了后部分的观点,《伊利 亚特》主要揭示了冲动的愚蠢和后果,《奥德赛》为如何战胜生活的诱惑与 考验提供了榜样;第二,以荷马作品为代表的文学可以帮助我们解决生活 中的道德冲突;第三,69-70 行的新酒坛意象,年轻的心灵就像新酒坛,荷马就像倒入酒坛的好酒,能对年轻人的道德生活产生持久影响。《书信集》 中的作品,本书都用每行六顿、每两行换韵的方式来翻译,以表现其介于雅俗之间的风格。

  第 1 行 Troiani belli scriptorem,“特洛伊战争的讲述者”,指荷马,relegi (重读)的宾语,但如 Morris 所说,它也可能同时充当 declamas(练习演 说)的宾语,因为从荷马史诗中选取相关段落,让学生针对其中的场景发表即席演说,是当时常见的雄辩术训练方法。Maxime Lolli,呼格。

  第 2 行 Romae(罗马)和 Praeneste(普莱内)都是地格。declamas Romae, Praeneste relegi 的语序是典型的交错法(chiasmus)。

  第 3 行 qui 引导的定语从句先行词是 scriptorem。四个 quid 引导的间接问 句都是 dicit 的宾语。quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,“什 么光荣,什么可耻,什么有用,什么无用”。 

  第 4 行 planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit,“讲得比克吕西波和克兰托尔更清晰,更精到” 。Chrysippo(克吕西波)和 Crantore(克兰托尔) 都是表示比较的夺格,和前面两个比较级副词搭配。克吕西波是斯多葛派的代表,克兰托尔是学园派的代表。

  第 5 行 Cur ita crediderim,“为何我会如此相信”,命令式 audi(听我说)的宾语。nisi quid te distinet,“如果没有什么事让你分心”。

  第 6 行 6-16 行讨论的是《伊利亚特》的道德含义。Fabula(故事,指《伊 利亚特》)是第 8 行的主语,也是 qua 从句的先行词,qua 这里是关系副词, 相当于 ubi 或者 in qua,Paridis propter... amorem,“因为帕里斯的情欲”, Paridis(主格 Paris),帕里斯,特洛伊王子,他劫走斯巴达国王墨涅拉俄 斯的妻子海伦,引发特洛伊战争。

  第 7 行 narratur(被讲述)的主语是 Graecia...collisa,拉丁语中经常用一个 名词加一个分词的结构表达一个属格名词加抽象名词的结构,《伊利亚特》 讲述的不是希腊,而是希腊与特洛伊的战争,collisa(与……冲突)对应 了一个抽象名词的概念。和现代西方语言不同,不喜欢抽象名词是拉丁语的突出特征,第 3 行用形容词表达抽象名词的概念是另一个例子。barbariae (野蛮世界)是与格,和 collisa 搭配,barbaria 是一个后荷马时代的概念 (一切说非希腊语的民族在希腊人看来都是野蛮人),被罗马人移植过来,这里指特洛伊人。lento...duello,夺格,“漫长的战争”,duello=bello,是一 个古旧的词,增加了这一行的史诗色彩。

  第 8 行 stultorum regum et populorum continet aestus,“包含了愚蠢国王们和 愚蠢民族的激烈冲动”,主语是第 6 行的 Fabula,宾语是 aestus(激情、冲 动),stultorum(愚蠢)同时修饰 regum 和 populorum。这是贺拉斯对《伊 利亚特》道德意义的概括。

  第 9 行 Antenor censet belli praecidere causam,“安忒诺耳建议消灭(这场) 战争的缘由”,安忒诺耳(Antenor)是特洛伊的领袖之一,主张归还海伦, 避免战争,参考《伊利亚特》(7.348-364)。

  第 10 行 Quid Paris(facit),“帕里斯是怎么做的” 。Vt 引导的目的状语从 句不是从属于 negat,而是从属于 cogi(被迫),也即是安忒诺耳劝他归还 海伦可以实现的目的。Vt salvus regnet vivatque beatus,“为了(他可以)平安地统治,幸福地生活”。严格地说,“统治”的人是普里阿摩斯。

  第 11 行 cogi posse negat,‘他拒绝被说动”。Nestor componere lites...festinat, “涅斯托尔急于解决纠纷”,lites,“诉讼、争议”。涅斯托尔(Nestor)是 当时年长的希腊智者,相应情节见《伊利亚特》 (1. 247 ff.;9. 96ff.)。 

  第 12 行 inter Pelidem...et inter Atriden,“在阿喀琉斯和阿伽门农之间”, inter...et inter 是不合逻辑的习语,Peliden(主格 Pelides,佩琉斯的儿子) 指阿喀琉斯,Atriden(主格 Atrides,阿特柔斯的儿子)指阿伽门农,阿喀 琉斯和阿伽门农因为争夺美丽的女战俘克律塞伊丝而发生不和。

  第 13 行 hunc amor...urit,“情欲焚烧着这位(指阿伽门农)”,因阿伽门农曾表达过他对克律塞伊丝的爱,见《伊利亚特》(1.113)。ira quidem communiter urit utrumque,“愤怒却同时焚烧着他们两人”。准确地说,阿喀琉斯和阿伽门农都对克律塞伊丝动了心,只是传统说法总是“阿喀琉斯 的愤怒”,所以这里贺拉斯只把情欲归到阿伽门农一人头上。

  第 14 行 Quicquid delirant reges,“无论这些国王们发什么疯” ,plectuntur Achivi,“受惩罚的总是希腊(士兵)”。delirant,“表现疯狂、说疯话”, plectuntur,“被打、被惩罚”,Achivi 是荷马史诗中对希腊人的常用称呼。

  第 15 行 Seditione, dolis, scelere, atque libidine et ira,名词都是夺格,与无 人称被动式 peccatur(犯罪)搭配,“内讧、阴谋、邪行,以及(它们的源 头)淫欲与愤怒”。atque 和 et 的强调表明后两项和前面三项的地位不同。

  第 16 行 Iliacos intra muros...et extra,“在特洛伊的城墙内外”,Iliacos 是从 Ilium(伊利昂,特洛伊的别称)变来的形容词。peccatur 的无人称被动式既不突出施动者,也不突出受动者,而是强调动作本身。

  第 17 行 17-31 行讨论《奥德赛》。Rursus,表示带对照意味的话题转换。 quid virtus et quid sapientia possit,“德性和智慧能做什么”,解释 exemplar (榜样)的同位语从句。

  第 18 行 utile proposuit nobis exemplar Vlixen,“他(指荷马)为我们提供了尤利西斯这个有用的榜样”。Utile 修饰 exemplar,一起作 Vlixen(主格 Vlixes,尤利西斯,即奥德修斯)的同位语。Skalitzky 指出,在贺拉斯的诗中,尤利西斯有两种几乎截然相反的形象,有时他是狡诈的象征(例如 Odes 1.6.7 和 Satires 2.5.3),有时又是执着耐心的斯多葛式的人物(例如 Satires 2.3.197 和 Epistles 1.7.40)。

  第 19 行 qui 从句的先行词是 Vlixen,domitor Troiae,“特洛伊的征服者”,因为攻下特洛伊靠了尤利西斯的木马计。providus,“有远见的、有洞察力 的”,修饰 qui。

  第 20 行 multorum...urbes et mores hominum inspexit,“他审视了许多人的城市和风俗”,指他漂泊十年的见闻。latum...per aequor...aspera multa pertulit,“在辽阔的海上忍受了许多困苦”。

  第 21 行 dum sibi, dum sociis reditum parat,“当他为自己、为同伴争取回家的可能”。sibi 和 sociis 都是与格。

  第 22 行 adversis rerum immersabilis undis,“没有在各种境遇的敌意波浪中 沉没”,属格 rerum(事情、情况)和 adversis...undis 搭配,波浪的比喻呼 应前面的 aequor(海)一词。immersabilis,“不会沉没的”。19-22 行自由 翻译了《奥德赛》开篇的五行。

  第 23 行 Sirenum voces et Circae pocula nosti(=novisti), “你知道塞壬的歌声和喀耳刻的杯子”,塞壬的歌声能迷惑人的心神,喀耳刻的食物能把人变成猪,分别见《奥德赛》第十一卷(39 ff.)和第十卷(136 ff.)。

  第 24 行 quae si cum sociis stultus cupidusque bibisset,quae 的先行词是 pocula,“如果他和同伴一起愚蠢贪婪地喝下了杯中的东西” ,形容词 stultus 和 cupidus 都有副词的味道,bibisset 的虚拟式表明是假设。

  第 25 行 sub domina meretrice,“在一位妓女的控制下”,domina(女主人) 和 meretrice(妓女)是同位语,因为喀耳刻在自己的岛上和尤利西斯同居 了一年。turpis et excors vixisset,“他就会耻辱无知地活着”。

  第 26 行 canis immundus vel amica luto sus,vixisset 主语“他”的同位语, 表示身份或状态,“一条肮脏的狗或者一头喜欢淤泥的母猪” ,amica(喜欢) 和与格 luto(泥)搭配。Eidinow 提醒我们注意 canis 和 sus 这两个词,首 先根据《奥德赛》的记述,喀耳刻只把人变成猪、狼和狮子,没有狗,canis 很可能影射犬儒主义哲学家,他们的生活方式(例如在大街上性交、像乞 丐一样生活)很容易让人用 immundus(肮脏)来形容。sus(母猪)可能 影射伊壁鸠鲁派,贺拉斯在《书信集》第 1 部第 4 首中嘲笑自己是“猪群 中的伊壁鸠鲁分子”(第 16 行),在《书信集》第 2 部第 2 首中更同时提到 了狗和猪,“一条疯狗从街的一边逃走,一头满身泥浆的母猪从街的另一边 跑过”(第 75 行)。贺拉斯虽然受伊壁鸠鲁派影响很大,但他不属于任何一 个哲学派别的信徒。伊壁鸠鲁的人生哲学稍作歪曲,就可能走向享乐主义。

  第 27 行 27-31 行虽然仍与《奥德赛》的内容有关,但切换到第一人称复 数已经为第 31 行以后的道德说教做了铺垫。Nos numerus sumus,“咱们都 是碌碌之辈” ,numerus,“数字(而已)” ,意为不重要。fruges consumere nati, “生来就为了消耗(大地的)果实”,意为做不出贡献,这里的不定式带有 目的意味,和过去分词 nati(出生)连用。

  第 28 行 sponsi Penelopae nebulones,“珀涅罗珀的废物求婚者”,作 Nos 的同位语,意为我们和他们差不多,nebulones(废物)也是 sponsi Penelopae 的同位语,描述其性质。Alcinoi...iuventus,“阿尔基诺斯手下的年轻人”, 仍作 Nos 的同位语,阿尔基诺斯是费阿刻斯人(Phaeaces)的国王。 

  第 29 行 in cute curanda plus aequo operata,“过度地关注身体的舒适”, operata,operor 的过去分词,“致力于”,cute curanda,“关心身体”,将来 被动分词 curanda(关心、担心)修饰 cute(外貌、身体),plus aequo,“超 过合理限度地”。

  第 30 行 cui pulchrum fuit,与格 cui 的先行词是 iuventus,“对他们而言, 这样做(指下文)是光荣的”。in medios dormire dies,“一直睡到正午”, 不定式主语是 cessantes(慵懒的人) 。

  第 31 行 ad strepitum citharae,“伴着齐特拉琴的音乐”。这行的后半部分原 文难以确定,这里采用的是 Campbell 的建议,其他版本中 cessantes 一般 作 cessatum,但如果 cessatum 是目的分词(supine),用法就不符合规则(应 和表示趋向的动词连用) ,MacKay 认为如果 cenam 的地方用另一个版本 somnum(睡眠),则 cessatum 可以修饰 somnum,和 ducere 一起表示“推 迟睡觉”的意思,但他的解释仍显生硬。cenam 其他版本作 curam(忧虑) 或 somnum,但 curam 与荷马的情节不符,而且 ducere curam 几乎不可理 解。cessantes ducere cenam,“慵懒的他们延长宴会”,意思是一直宴饮到深 夜,和上文的意思就很相配了,他们只顾享乐,白天该工作的时候睡觉, 晚上该睡觉的时候吃喝。

  第 32 行 以下进入第二部分。Vt iugulent hominem,“为了杀人”,iugulent 意为“割喉杀人”,surgunt de nocte latrones,“匪徒夜里起床”。

  第 33 行 ut te ipsum serves,“为了救你自己”,non expergisceris,“难道你 不保持清醒”。结合后面的话,贺拉斯用这个比喻似乎是说,明智的人应提 前做好准备,防范可能出现的问题,尤其是道德问题。Atqui,“可是”。

  第 34 行 si noles sanus, curres hydropicus,“如果你健康的时候不愿跑步(锻 炼),得了水肿病的时候你就会被迫跑”,noles(不愿意)后面省略了 currere (跑),hydropicus,“水肿病人”。 第 35 行 ni posces ante diem librum cum lumine,“如果在天亮前你不要求 (别人)给你拿来书和蜡烛”,lumine(光)指照明之物。

  第 36 行 si non intendes animum studiis et rebus honestis,“如果你不让心灵 专注于高尚的学习和事务”,studiis(一般的意思是“喜好”,这里的意思 基本上等于“学习”)和 rebus 都是与格,共同受 honestis 修饰,和 intendes (伸展、朝向某个目标)搭配。

  第 37 行 invidia vel amore vigil torquebere,“你就会被妒忌和情欲折磨睡不 着觉”。vigil,“醒着的”,torquebere,原形 torqueo(扭曲)。

  第 38 行 cur quae laedunt oculum festinas demere,“为什么你会急于除掉伤害你眼睛的东西”,quae laedunt oculum 省略了先行词 ea,festinas(急于) 和不定式 demere(除掉)搭配。这里眼睛代表身体。

  第 39 行 si quid est animum,“如果有什么啃噬(你的)心灵” ,est=edit, “吃”,是古旧的形式。differs curandi tempus in annum,“你把关注它的时 间推迟到下一年”。动名词属格 curandi 修饰 tempus(时间)。

  第 40 行 Dimidium facti qui coepit habet,“人一开始,便完成了事情的一 半”,从句 qui coepit 省略的先行词是主语,Dimidium(一半)受属格 facti (做成的事情)修饰。此句和英文俗语 Well begun is half done 意思相同。 sapere aude,命令式,“勇于成为智者,勇于研究哲学”。

  第 41 行 incipe,命令式,“现在就开始”。Qui recte vivendi prorogat horam, 先行词省略了,rusticus 是其同位语,“推迟正确生活的人”,recte vivendi 几乎是道德哲学的术语,指按照理性的要求而生活。

  第 42 行 rusticus expectat dum defluat amnis, “(就像)那个乡下人等着河水 停止流动”,这里 dum 和虚拟式 defluat(流走、消失)搭配,意为“直到”。 这个乡下人没见过河,没有涉水而过,而是希望等到河水流尽再过去。

  第 43 行 at ille labitur et labetur in omne volubilis aevum,“可是它(指河) 现在流着,并且永远翻卷向前”。labitur 和 labetur 分别是 labor(滑动)的 现在时和将来时,in omne...aevum,“永恒地”。volubilis,“滚动的”。31- 43 行劝说洛里乌不要耽搁,立刻开始研究指导人生的哲学。

  第 44 行 Quaeritur argentum puerisque beata creandis uxor,“人们追求钱和 能生很多孩子的妻子”。Quaeritur,“被追求”,主语是 argentum(白银)和 uxor(妻子),beata 和 pueris...creandis(生孩子)搭配,是“多产”而不是 “幸福”的意思。这句话有浓重的男权色彩,完全是从男性角度陈述的, 就连“孩子” (liberis)都用的“男孩” (pueris)这个词。

  第 45 行 incultae pacantur vomere silvae,“荒的林地被犁头征服” 。incultae (未被开垦的)修饰 silvae(林地),vomere(犁铧)是夺格。

  第 46 行 quod satis est,“足够的东西” ,contingit(发生、降临)的主语, 和与格 cui 搭配,cui 从句省略的先行词是祈使虚拟式 optet 的主语。nil amplius optet,“让他不要希望(得到)更多”。

  第 47 行 Non...non 和 deduxit(带走、消灭)搭配。Non domus et fundus, “没有房子和农场”,non aeris acervus et auri,“没有铜堆和金堆”。

  第 48 行 aegroto domini deduxit corpore febres,“曾从主人疼痛的身体带走 热病”。aegroto...corpore 是表示分离的夺格,受属格 domini(主人)修饰。

  第 49 行 non animo curas,“或从心灵(带走)忧虑”。valeat possessor oportet,“拥有者必须健康”,下文 si 从句对应的主句。oportet,“恰当、必须”,无 人称动词,虚拟式分句 valeat possessor 可理解为它的主语。 

  第 50 行 si comportatis rebus bene cogitat uti,“如果他想好好享受已经积攒 的东西”。不定式 uti(利用、享受)作 cogitat(想、思考)的宾语,夺格 comportatis rebus 和 uti 搭配。

  第 51 行 Qui cupit aut metuit,“贪婪或恐惧的人”,修饰 illum。ut 和 sic 呼 应,表示限定。iuvat illum sic domus et res,“房子和财产如此让他喜欢”。

  第 52 行 ut lippum pictae tabulae,“就像画让眼睛红肿的人(喜欢)”,意为 他无法享受,形容词 lippum 用作阳性名词,指人,pictae tabulae,字面义 是“绘了图的板子”。fomenta podagram, “(就像)保暖的裹腿让痛风(喜 欢)”,意思同上文相仿。

  第 53 行 auriculas citharae collecta sorde dolentes, “ (就像)齐特拉琴让因为 分泌物太多而难受的耳朵(喜欢)”,另一个类比,夺格 collecta sorde(脏 东西积聚)修饰 dolentes(疼痛)。44-53 行否定了贪婪,这和贺拉斯的通 常立场一致,但他特别突出了道德主体的心灵健康的重要性。

  第 54 行 Sincerum est nisi vas,“如果(盛放的)容器不干净”,quodcumque infundis acescit,“你无论倒进去什么,都会变酸”。还是强调道德主体。如 果心灵不能理解道德准则和正确的人生哲学,无论面临怎样的境遇,都不 会感觉幸福。

  第 55 行 Sperne voluptates,命令式,“鄙视感官享乐”。nocet empta dolore voluptas。nocet(有害)的主语是 empta dolore voluptas(用痛苦买来的快 乐),夺格 dolore 和过去分词 empta(买)搭配。

  第 56 行 Semper avarus eget,“贪婪(的人)永远感觉匮乏”,形容词 avarus 用作阳性名词。certum voto pete finem,“为欲望寻找确定的边界” ,pete(寻 求)是命令式,voto(祈祷、欲望)是与格。

  第 57 行 Invidus alterius macrescit rebus opimis,“妒忌(的人)因为别人的 殷实家产而消瘦”,Invidus 用作阳性名词,作 macrescit(变瘦)的主语, 夺格 rebus opimis(受属格 alterius 修饰)表示原因。

  第 58 行 invidia Siculi non invenere tyranni maius tormentum,“西西里的僭 主们没有发明比妒忌更厉害的折磨方式”,意为妒忌折磨人,tyranni 原 指未通过选举或继承而掌权的君主,这些人往往也是暴君,西西里岛的城 市国家出现了多位这样的僭主-暴君,比如阿格里门托(Agrimentum)的 僭主法拉里斯(Phalaris)发明了铜牛,将犯人置于其中,慢慢加热外面, 直至将受害者烤死。叙拉古(Syracusae)的僭主狄奥尼修斯(Dionysius)因为残暴而被臣民憎恨,不敢让外人接近他,连理发都让他的女儿来做。 夺格 invidia(妒忌)和 maius(更大的)搭配,表示比较。Siculi(西西里 的)修饰 tyranni,invenere=invenerunt(找到、发明) 

  第 59 行 Qui non moderabitur irae,“不控制愤怒的人”,moderabitur 是异相 动词 moderor(控制)的将来时第三人称单数,与格 irae(愤怒)和它配合。

  第 60 行 infectum volet esse,“(他)将会希望……没有发生过”。形容词 infectum 意为“未完成、未做”,这里表示后悔,希望已经发生的没有发生。 不定式结构 infectum...esse 的主语是 quod 从句省略的先行词 id。dolor quod suaserit et mens,“愤懑和怒气建议他所做的”。dolor 指感觉受到不公待遇 时的愤懑,mens 的意思是“感情”,但此处前面的 dolor 和后面的从句给了 它更明确的含义。

  第 61 行 dum poenas odio per vim festinat inulto,“当他急于通过暴力为尚未 复仇的可憎之事(实施)惩罚”。odio...inulto,与格,和 poenas(惩罚)搭 配,odio 的本义是“憎恶”,这里受 inulto 修饰,应指引发憎恶的事情。

  第 62 行 Ira furor brevis est,“愤怒是短暂的疯狂”。animum rege,“控制住 你的冲动”,命令式,animum 是 qui 从句的先行词,这里的意思不是中性 的“心”,而是偏于“意愿和冲动”。qui...imperat,“它发号施令”,nisi paret, “如果它不服从(你的控制)”。

  第 63 行 两个 hunc 都指上文的 animum,frenis(马笼头)和 catena(链) 都是夺格,和 compesce(抑制)搭配,frenis 指向 64-66a 行马的比喻, catena 指向 66b-67a 行狗的比喻。55-63 行列举了四种错误的冲动:贪婪、 纵欲、妒忌和愤怒。

  第 64 行 在 64-70 行贺拉斯用了三个比方来帮助洛里乌理解自我教育的 过程。Fingit equum...magister ire viam qua monstret eques,“驯马者训练马, 让它走骑马人指的方向” ,Fingit,“塑造”,这里指驯马,因为带有“教” 和“命令”的意思,所以在宾语 equum 后面跟了不定式,关系副词 qua(哪 个方向)引导定语从句 qua monstret eques。表示特征的夺格 tenera...cervice (柔软的脖子)和形容词 docilem(愿学习的、好教的)修饰 equum,也是 贺拉斯的重点所在,驯马一定要趁早,docilem 也暗中与不定式 ire viam 搭 配,表示“学习”。

  第 65 行 venaticus...catulus,“用于打猎的狗”,“小猎犬”,ex quo tempore, “从那时起” ,quo 引导后面的从句,对应的 eo 省掉了。

  第 66 行 cervinam pellem latravit in aula,“冲着内院里的鹿皮吠叫”, cervinam(与鹿有关的)修饰 pellem(皮),latravit(吠)可作及物动词。 

  第 67 行 militat in silvis,“在森林里服役”。militat 有强烈的军事色彩。Nunc adbibe puro pectore verba puer,“现在(趁你)年轻,从纯洁的胸膛接受教 诲”,adbibe,命令式,“喝、吸收”。puro pectore,夺格,“纯洁的胸膛”, 指正直的人。verba,“词语”,指建议、教导,puer 不只是对洛里乌的称谓, 也强调他年轻的状态。

  第 68 行 nunc te melioribus offer,“现在就把你自己交给更好的人”, melioribus 是阳性复数名词的与格,与命令式 offer(呈给、交给)搭配。

  第 69 行 Quo semel est imbuta recens...testa,夺格 Quo 的先行词是 odorem (气味、香味),“新鲜的陶罐一旦浸透了某种香味”,testa,“陶器”,Quo 的夺格与 imbuta(浸泡)搭配,imbuta 也可用于表示“教育”的意思。

  第 70 行 servabit odorem...diu,“就会长久保持那种香味”。呼应第 54 行。 Quodsi cessas aut strenuus anteis,“但你如果落在后面或者奋力冲到前面”, Quodsi,复合连词,“但如果”,cessas,“拖延、落后”,anteis,“领先”。

  第 71 行 nec tardum opperior,“我既不等落后的人” ,tardum 用作名词,“慢 的人”,nec praecedentibus insto,“也不努力追赶领先的人”,与格 praecedentibus(走在前面的人)和 insto(追赶)搭配,其复数形式表明贺 拉斯不只针对洛里乌一人,而在谈他一贯的人生态度:谨守中道,按自己 的步调前进。70-71 行的玩笑为全诗严肃的说教画上了句号。 

  洛里乌啊,当你在罗马体会演说的秘诀,
  我在普莱内重读了特洛伊史诗的作者。
  光荣或可耻,有益或无益,克吕西波
  和克兰托尔都没他表达得清晰、深刻。
  我为何这么想,如果你有闲,请听我细述。5
  这个故事里,希腊因为帕里斯的情欲
  卷入了与野蛮民族的漫长战争,愚蠢
  国王们和愚蠢民族的冲动都呈现其中。
  安忒诺耳建议拔除战争的祸根,
  帕里斯却要做平安的王子,幸福的情人,10
  拒绝听从。涅斯托尔在阿喀琉斯
  阿伽门农之间穿梭,想平息争议,
  情欲焚烧着这位,愤怒却焚烧着他们俩。
  无论国王们发什么疯,总是希腊人受惩罚。
  因为内讧、阴谋、邪行、淫欲与愤怒,15
  伊利昂城墙内外,罪恶都罄竹难书。
  相反,德性和智慧能做什么,他在诗里
  给了我们榜样,那就是尤利西斯。
  攻下特洛伊之后,他睿智地审视过许多
  城市和民族的风俗,当他在大海上漂泊,20
  为自己和同伴寻找归路时,忍受了无数
  艰辛,但从未在各种逆境的浪涛中倾覆。
  你知道塞壬的歌声,喀耳刻的杯子,倘若
  他当时也喝了,像同伴一样愚昧饥渴,
  就会活在妓女的掌控下,无知而屈辱,25
  做肮脏的狗,或者喜欢淤泥的母猪。
  咱们都是庸人,生来就消耗大地的果实,
  如珀涅罗珀的废物求婚者,如阿尔基诺斯
  手下的年轻人,过分关注身体的快活,
  慵懒地睡到正午,然后伴着齐特拉琴的30
  音乐宴饮到深夜,还为此感到骄傲。
  匪徒夜里起床,要割喉杀人,为自保
  你难道敢不警醒?可如果你健康时不愿
  跑步,得了水肿病还是得跑。天亮前
  如果你不挑灯看书,不让心灵专注于35
  学习和高尚的事情,你就会被情欲和嫉妒
  折磨,无法入睡。为什么你急于挪开伤
  害眼睛的东西,而如果有什么伤害
  你的心灵,你却要等到下一年才理会?
  万事一开始,便完成了一半。要勇于成为40
  智者,开始吧。谁如果推迟选择正道
  谁就像那个等着河水止流的乡巴佬,
  但河水现在流,将来也永远奔腾不息。
  人们追逐钱,希望妻子生许多孩子,
  荒凉的林地不断被他们的犁铧开拓,45
  可是所得已足够的人啊,别贪求更多!
  没有房子和农场,铜堆和金堆,能从
  主人疼痛的身体带走热病,从心灵
  带走忧虑。拥有这一切,却失去健康,
  已经积攒的东西都不能派上用场。50
  贪婪或恐惧的人享受房子和钱财,
  就像红眼病享受画,痛风者享受裹腿,
  耳道堵满分泌物的人享受齐特拉琴。
  装什么都会变酸,如果容器不干净。
  鄙视享乐吧,痛苦买来的快乐是有害的。55
  贪婪者永远贫乏;为欲望确定边界!
  妒忌的人因为别人兴旺而消瘦,
  妒忌胜过西西里僭主们的所有
  酷刑。不知道控制愤怒的人,会后悔
  自己的行为,后悔听愤懑和戾气指挥,60
  当他急于通过暴力去复仇,去惩罚。
  愤怒是短暂的疯狂,如果你不压制它,
  它就压制你,驯服它,用你的笼头和链。
  驯马人趁马还肯听话,脖子还柔软,
  就开始教他指令;从它冲内院的鹿皮65
  吠叫那天起,小猎狗就已在森林里服役。
  现在,你正青春年少,多多聆听
  正直人的教诲,接受高明之士的引领。
  某种香味一旦浸透了新鲜的陶罐,
  就会长久保持。但你若落后或领先,70
  我既不会放慢脚步,也不会去追赶。

  article Nav